English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Aktuell Emission

Strukturinvest arrangerar löpande under året publika emissioner av strukturerade placeringar som är tillgängliga för allmänheten via Strukturinvests återförsäljare och samarbetspartners runt om i landet. Emissionerna innehåller ett brett utbud av placeringar, samtliga framtagna med utgångspunkt i aktuella förutsättningar på marknaden.

Ej kapitalskyddade placeringar

RISK

2088 Aktieobligation Globala Bolag Fixed Best Reforest

Placeringen ger exponering mot en korg av 8 globala bolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De 2 bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 40 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Inom ramen för Reforest’Action ges investerare i denna placering möjlighet att plantera träd.

Tecknas till 2019-10-04

RISK

2090 Aktieobligation Grön Energi Fixed Best

Placeringen ger exponering mot en korg av 8 gröna bolag, inriktade mot el- och energiteknik, genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De 3 bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 35 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

Tecknas till 2019-10-04

RISK

2079 Kreditbevis Europa High Yield

Placeringen ger exponering mot den europeiska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 6,5 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

Tecknas till 2019-10-04

RISK

2080 Kreditbevis USA High Yield

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 8,5 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

Tecknas till 2019-10-04

RISK

2082 Autocall Nordisk Telekom Combo

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska telekombolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 12 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2019-10-04

RISK

2083 Autocall Svenska Bolag Plus/Minus

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 2 procent vid utveckling ned till minus 60 procent i sämsta bolag. På slutdagen är placeringen skyddad mot nedgångar ned till minus 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2019-10-04

RISK

2084 Autocall Nordiska Bolag Återbetalningsskydd Combo

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 3 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. 80 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

Tecknas till 2019-10-04

RISK

2086 Autocall Nordisk Skogsindustri Combo

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska skogsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 6 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2019-10-04

RISK

2085 Autocall Svenska Banker Plus/Minus

Placeringen ger exponering mot fyra svenska banker och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 3 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2019-10-04

RISK

2092 Autocall Nordisk Handel Combo

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 14 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 30 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 70 procent av startvärde.

Tecknas till 2019-10-04

RISK

2089 Autocall Nordiska Bolag Reforest Combo

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 8 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde. Inom ramen för Reforest’Action ges investerare i denna placering möjlighet att plantera träd.

Tecknas till 2019-10-04

Strukturinvest kundtjänst