English

Om Strukturinvest

Strukturinvest Fondkommission är en svensk fondkommissionärsfirma med ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster. Vi erbjuder en modern depåtjänst med möjlighet att spara i ett av marknadens bredaste produktutbud av finansiella instrument, såsom fonder, aktier, obligationer, ETF:er och strukturerade placeringar. Vi erbjuder både externa produkter och tjänster och egenutvecklade lösningar. En viktig del av vår verksamhet har sedan starten varit att utveckla strukturerade placeringar för såväl privatpersoner som företag och institutioner, som komplement till mer traditionella investeringar i våra kunders portföljer. Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser.

Om Strukturinvest

Bakgrund
Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp den nordiska marknaden för strukturerade placeringar åt lokala produktbolag, försäkringsbolag, pensionsbolag och banker. Strukturinvest Fondkommission har sedan starten etablerat sig som en av landets mest självklara placeringspartners till institutioner, företag och privatpersoner. Grundarna är fortfarande aktiva i bolagets affärsutvecklingoch drivande i utvecklingen av nya placeringar och tjänster.

Om oss
Strukturinvest Fondkommission är ett fristående svenskt värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Vi erbjuder ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster, däribland olika typer av depåtjänster med möjlighet för våra depåkunder att spara i ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster. Strukturinvest har drygt 10 000 depåkunder med en sammanlagd depåvolym på över 10 miljarder kronor. Vi tar inga egna positioner och handlar endast för kunders räkning. Samtliga placeringslösningar som konstrueras och upphandlas av Strukturinvest garanteras av välkända internationella eller inhemska banker med genomgående god kreditvärdighet. Strukturinvest har idag kontor i Stockholm, Göteborg och Jönköping.

Affärsidé
Strukturinvest Fondkommission har som affärsidé att erbjuda en modern och digital depåtjänst med möjlighet att via externa rådgivare runtom i landet erhålla ett av marknadens bredaste utbud av finansiella produkter och tjänster. Som komplement till externa placeringar arbetar vi kontinuerligt med att utveckla och upphandla intressanta placeringslösningar för våra kunder, såsom strukturerade placeringar. Det görs omfattande upphandling och kvalitetssäkring av villkoren i samtliga placeringar. Våra anställda har lång erfarenhet och omfattande kompetens av att ta fram finansiella investeringslösningar och skräddarsyr, koordinerar, och tillrättalägger erbjudandena i nära samarbete med de ledande investmentbankerna, återförsäljarna och förvaltarna. Vi har skapat en marknadsnära verksamhet som tillgodoser och är lyhörd för marknadens skiftande behov och vi arbetar för att skapa attraktiva kombinationer av avkastning och risk med investerarens intressen i fokus.

Målsättning
Strukturinvest Fondkommission har som målsättning att alltid erbjuda sina kunder en genomgående hög kvalitetsnivå på såväl produkter som service, med syfte att långsiktigt skapa en avkastning som överträffar vad övriga aktörer i marknaden har att erbjuda. Drivkraften är att ständigt ge våra kunder de bästa verktygen för en väldiversifierad och attraktiv portfölj av investeringsprodukter med en hög grad av valfrihet.

Skriv ut

Strukturinvest kundtjänst