HAMILTONIAN GCO – Sub-Fund 1 läggs ner den 30 april 2021

Styrelsen för Hamiltonian GCO SICAV-RAIF S.A. har fattat beslut om att per den 30 april 2021 lägga ner fonden Hamiltonian Global Credit Opportunity Fund.

Sean George, ansvarig förvaltare för Hamiltonian Global Credit Opportunity Fund, har valt att lämna Strukturinvest och Sverige för nya utmaningar utomlands. Mot bakgrund av detta bedömer fondens styrelse att det är i fondandelsägarnas bästa intresse att lösa in samtliga fondandelar, återbetala kapitalet och därefter stänga fonden. Det är från och med nu inte längre möjligt att köpa eller sälja andelar i fonden.

Hamiltonian GCO har varit unik i sitt slag på den svenska fondmarknaden och Sean George har genom både sin förvaltning och sin mediala närvaro bidragit till innovation och nytänkande. Sean var exempelvis tidigt ute och pratade om riskerna med illikvida obligationsinnehav, något som skulle visa sig helt avgörande under krisåret 2020 då flera svenska obligationsfonder upplevde stora problem kopplade till bristfällig likviditet.

Tack vare en likviditetsfokuserad förvaltningsmodell lyckades Hamiltonian GCO hantera pandemiåret väl och blev på hösten nominerad till ”Bästa Kreditfond under $100m” på prestigefyllda HFM EuroHedge Emerging Manager Awards.

– Jag vill tacka alla andelsägare för förtroendet som ni har gett mig. Att få möjligheten att förvalta era pengar har varit en stor ära. Jag vill också tacka Strukturinvest som gjorde detta möjligt. Det är en av mitt livs största yrkesmässiga prestationer samtidigt som det har varit en fantastisk personlig resa. Att lämna Strukturinvest och Sverige har varit ett svårt beslut att fatta. Samtidigt är den nya möjligheten som jag har fått av en sådan art att den är omöjlig att tacka nej till, säger Sean George i en kommentar.

Sista dag för kurssättning (beräkning av NAV) blir den 30 april 2021. Fondkapitalet kommer att överföras till varje relevant andelsägare på eller omkring torsdagen den 6 maj 2021.

Läs mer


            
Skriv ut