Credit Suisse: Nytt tillägg till grundprospekt

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospektet.

Berörda utestående produkter är 1716 Indexbevis Europa Platå samt 1711 Autocall Svenska Bolag Combo. För dessa gäller ångerrätt fram t.o.m. den 10 januari 2018. Se bifogat tillägg för mer information.

Tillägg från emittent

Skriv ut