Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Aktuell Emission

Strukturinvest arrangerar löpande under året publika emissioner av strukturerade placeringar som är tillgängliga för allmänheten via Strukturinvests återförsäljare och samarbetspartners runt om i landet. Emissionerna innehåller ett brett utbud av placeringar, samtliga framtagna med utgångspunkt i aktuella förutsättningar på marknaden.

Ej kapitalskyddade placeringar

RISK

1714 Aktieobligation Svenska Förvaltare Top Picks

Placeringen ger exponering mot en korg av 10 aktier genom en indikativ deltagandegrad om 150 procent. De fyra bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 25 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

Tecknas till 2018-01-26

RISK

1712 Autocall Svenska Banker Combo

Placeringen ger exponering mot fyra svenska banker och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 2,25 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 1 procent vid utveckling ned till minus 25 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-01-26

RISK

1715 Autocall Nordisk Handel Combo

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska bolag och ger möjlighet till en halvårsvis ackumulerande kupong om indikativt 6 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 2 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-01-26

RISK

1711 Autocall Svenska Bolag Combo

Placeringen ger exponering mot fyra svenska aktier och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 10 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 7 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd ned till 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-01-26