Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Aktuell Emission

Strukturinvest arrangerar löpande under året publika emissioner av strukturerade placeringar som är tillgängliga för allmänheten via Strukturinvests återförsäljare och samarbetspartners runt om i landet. Emissionerna innehåller ett brett utbud av placeringar, samtliga framtagna med utgångspunkt i aktuella förutsättningar på marknaden.

Kapitalskyddade placeringar

RISK

1750 Aktieindexobligation Sverige

Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. 100 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Återbetalningen på slutdagen påverkas av växelkursutvecklingen i USDSEK.

Tecknas till 2018-04-20

RISK

1751 Aktieindexobligation Asien

Placeringen ger exponering mot tre asiatiska marknader genom en indikativ deltagandegrad om 170 procent. 100 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Återbetalningen på slutdagen påverkas av växelkursutvecklingen i USDSEK.

Tecknas till 2018-04-20

Ej kapitalskyddade placeringar

RISK

1754 Aktieindexobligation Grön Framtid

Placeringen ger exponering mot European Climate Change Index genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Indexutvecklingen för placeringen startar på plus 10 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

Tecknas till 2018-04-20

RISK

1756 Aktieobligation Framtidens Teknik Fixed Best

Placeringen ger exponering mot en korg av 10 AI- och robotteknikaktier genom en indikativ deltagandegrad om 125 procent. De fyra bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 30 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

Tecknas till 2018-04-20

RISK

1755 Indexbevis Sverige TwinWin

Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ deltagandegrad om 130 procent vid postiv indexutveckling. Vid negativ indexutveckling ned till minus 30 procent utbetalas en positiv avkastning motsvarande indexnedgången. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 70 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-04-20

RISK

1757 Autocall Svenska Bolag Combo

Placeringen ger exponering mot fyra svenska aktier och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 10 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 7 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd ned till 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-04-20

RISK

1758 Autocall Svenska Bolag Combo Premium

Placeringen ger exponering mot fyra svenska aktier och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 14 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 10 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd ned till 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-04-20

RISK

1759 Kreditobligation USA High Yield

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 8,5 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

Tecknas till 2018-04-20

RISK

1765 Autocall Nordisk Telekom Combo

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska telekombolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 11,5 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-04-20

RISK

1767 Autocall Nordiska Banker Plus/Minus

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska banker och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 3 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd ned till 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-04-20

RISK

1768 AC Svenska Bolag Återbetalningsskydd Combo

Placeringen ger exponering mot fyra svenska aktier och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 9 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 2 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. 85 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

Tecknas till 2018-04-20

RISK

1769 Autocall Läkemedelsbolag Combo

Placeringen ger exponering mot fyra läkemedelsbolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 11,5 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-04-20

RISK

1771 Autocall Svenska Byggbolag Combo

Placeringen ger exponering mot fyra svenska byggbolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 14 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-04-20

RISK

1766 Autocall Grön Framtid Combo

Placeringen ger exponering mot fyra gröna energi- och teknikbolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 15 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 7 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-04-20

RISK

1764 Indexbevis Outperformance Value vs Growth

Placeringen ger exponering mot amerikanska värdeaktiers utveckling i förhållande till amerikanska tillväxtaktier genom en indikativ deltagandegrad om 120 procent, vilket betyder att placeringen betalar ut positiv avkastning om värdeaktier utvecklas bättre än tillväxtaktier. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-04-20

Strukturinvest