English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Aktuell Emission

Strukturinvest arrangerar löpande under året publika emissioner av strukturerade placeringar som är tillgängliga för allmänheten via Strukturinvests återförsäljare och samarbetspartners runt om i landet. Emissionerna innehåller ett brett utbud av placeringar, samtliga framtagna med utgångspunkt i aktuella förutsättningar på marknaden.

Ej kapitalskyddade placeringar

RISK

1845 Aktieobligation Global Gaming Fixed Best

Placeringen ger exponering mot en korg av 8 tv-spelsaktier genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De tre bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 30 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

Tecknas till 2018-08-31

RISK

1847 Aktieobligation Framtidens Teknik Fixed Best

Placeringen ger exponering mot en korg av 10 AI- och robotteknikaktier genom en indikativ deltagandegrad om 120 procent. De fyra bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 30 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

Tecknas till 2018-08-31

RISK

1842 Kreditobligation Europa High Yield

Placeringen ger exponering mot den europeiska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 7,5 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

Tecknas till 2018-08-31

RISK

1843 Kreditobligation USA High Yield

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 8,5 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

Tecknas till 2018-08-31

RISK

1846 Indexbevis Svenska Banker Smart Bonus

Placeringen ger exponering mot en korg av svenska banker genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. På slutdagen utbetalas det största av korgutvecklingen och bonuskupongen givet att ingen aktie har fallit med mer än 40 procent. Placeringen har ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde på slutdagen.

Tecknas till 2018-08-31

RISK

1848 Autocall Nordiska Banker Plus/Minus

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska banker och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 3 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd ned till 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-08-31

RISK

1849 Autocall Svenska Byggbolag Combo

Placeringen ger exponering mot fyra svenska byggbolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 14 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-08-31

RISK

1854 Kreditobligation USA High Yield Defensiv

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 6 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

Tecknas till 2018-08-31

RISK

1856 Autocall Nordisk Telekom Combo

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska telekombolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 10 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-07-27

RISK

1855 Autocall Läkemedelsbolag Combo

Placeringen ger exponering mot fyra läkemedelsbolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 10 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-08-31

Strukturinvest kundtjänst