Om Strukturinvest

Strukturinvest Fondkommission utvecklar strukturerade placeringar för såväl privatpersoner som företag och institutioner. Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser.

Om Strukturinvest

Bakgrund
Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp den nordiska marknaden för strukturerade placeringar åt lokala produktbolag, försäkringsbolag, pensionsbolag och banker. Strukturinvest Fondkommission har på kort tid etablerat sig som en av landets mest självklara placeringspartners till institutioner, företag och privatpersoner. Grundarna är fortfarande aktiva i bolaget och drivande i utvecklingen av nya placeringar.

Om oss
Strukturinvest Fondkommission är ett fristående svenskt värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Vi tar inga egna positioner och handlar endast för kunders räkning. Samtliga de placeringslösningar som konstrueras och upphandlas av Strukturinvest garanteras av välkända internationella eller inhemska banker med genomgående god kreditvärdighet. Strukturinvest har idag kontor i Stockholm, Göteborg och Jönköping.

Affärsidé
Strukturinvest Fondkommission har som affärsidé att utveckla och upphandla marknadens bästa placeringslösningar för våra kunder. Det görs omfattande upphandling och kvalitetssäkring av villkoren i samtliga placeringar. Våra anställda har lång erfarenhet och omfattande kompetens inom strukturerade placeringar och skräddarsyr, koordinerar, och tillrättalägger erbjudandena i nära samarbete med de ledande investmentbankerna, återförsäljarna och förvaltarna. Vi har skapat en marknadsnära verksamhet som tillgodoser och är lyhörd för marknadens skiftande behov och vi arbetar för att skapa attraktiva kombinationer av avkastning och risk med investerarens intressen i fokus.

Målsättning
Strukturinvest Fondkommission har som målsättning att alltid erbjuda sina kunder en genomgående hög kvalitetsnivå på såväl produkter som service, med syfte att långsiktigt skapa en avkastning som överträffar vad övriga aktörer i marknaden har att erbjuda. Drivkraften är att ständigt ge våra kunder de bästa verktygen för en väldiversifierad och attraktiv portfölj av investeringsprodukter.

Skriv ut